Marketingplan

Van businessmodel naar marketingstrategie

 

Als organisatie, kmo of groeibedrijf met ambitie in de b2b-sector weet u welke richting u uitgaat.
Hebt u daartoe een businessmodel opgesteld waarin uw bedrijfsdoelen en -verwachtingen uitgeschreven zijn?
Liggen de waarden, missie en visie vast?
Is dat nog niet het geval, dan helpt in2marketing u om een duidelijk businessmodel op te stellen.
Uw merk, doelgroepen, segmenten en kanalen komen daarin uitgebreid aan bod.
Ook voeren wij een
swot-analyse (strengths, weaknesses, opportunities en threats) uit om de sterke en zwakke punten van uw bedrijf in kaart te brengen.

Strak marketingplan

 

Een externe marketeer is vaak uitstekend geplaatst om de toestand van uw marketing te analyseren. We verzamelen de resultaten uit het verleden, doen een analyse van doelgroepen en concurrentie, en gaan na welke businessdoelen door marketingacties ondersteund moeten worden. En vooral: de marketingstrategie schrijven we uit in een strak marketingplan.
Die basis hebt u altijd nodig om budgettaire prioriteiten te stellen, gestroomlijnd voor één doel te gaan en nieuwe markten en doelgroepen aan te boren. Bovendien is zo’n marketingplan razend interessant om op terug te vallen als u snel moet inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Een actiegericht communicatieplan

 

Natuurlijk mag uw marketingplan nooit theorie blijven.
Het krijgt gestalte in een communicatieplan: welke
acties gaat uw bedrijf doen naar welke doelgroep, in welke regio, in welke periode en met welk budget?
Een communicatieplan leidt tot concrete acties die een deskundige marketingimplementatie vragen.